Startpagina  
 

Training vertrouwenspersonen.


Een vertrouwenspersoon is onmisbaar om ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken en na een incident tot een oplossing te komen.
Vertrouwenszaken verzorgt open trainingen waarin interne vertrouwenspersonen kennis krijgen over en inzicht in hun taken, positie en bevoegdheden.Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.


Vertrouwenspersonen, leidinggevenden en functionarissen die belast zijn met de uitvoering en het bewaken van het beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen, kunnen met zeer uiteenlopende vormen van ongewenst gedrag te maken krijgen. Hun taak is veelomvattend. Er wordt kennis verlangd van juridische , psychologische en organisatorische zaken. Bovendien moeten zij stevig in hun schoenen staan. Want er kan heel wat op de vertrouwenszaken afkomen en door het vertrouwelijke karakter kunnen zij grotendeels op zichzelf zijn aangewezen.Vertrouwenszaken verzorgt open trainingen voor een ieder die te maken heeft met het werk of het beleid van de vertrouwenspersonen binnen uw organisatie.
Na deze praktijkgerichte training, zijn vertrouwenspersonen goed voorbereid op hun taak.Inhoud

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld

  • Begripsbepaling ongewenst gedrag.
  • Wet en regelgeving, noodzaak tot beleid en zorgplicht werkgever.
  • Functie en rol van de vertrouwenspersoon; taken en verantwoordelijkheden, positie, tijd en inzetbaarheid.
  • Formuleren en behandelen van een klacht.
  • Gespreksvoering, zowel met klager als beklaagde en het toepassen van hoor en wederhoor.
  • Formuleren en opzetten van beleid en protocollen tegen ongewenst gedrag.


Doelstelling

Deze basistraining geeft de deelnemer gedegen basiskennis en vaardigheden om de functie van vertrouwenspersoon goed uit te kunnen voeren. De deelnemers van deze training leren de aard, omvang en gevolgen van ongewenst gedrag in te schatten.
Er ontstaat inzicht in de cultuur van de eigen organisatie in relatie tot ongewenst gedrag op de werkvloer.
Ook wordt de deelnemer vaardigheden bijgebracht ten aanzien van gespreksvoering en het professioneel kunnen omgaan met klachten. Ook kan de deelnemer een bijdrage leveren aan het formuleren van het beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen.Doelgroep

De training is bedoeld voor zowel interne vertrouwenspersonen als werknemers die belast zijn met het uitvoeren, bewaken en meedenken van het beleid op het gebied van ongewenst omgangsvormen.Werkwijze

De training wordt uitgevoerd door een ervaren trainster van Vertrouwenszaken die over ervaring en kennis van het vertrouwenswerk beschikt.
Theorie, praktische vaardigheden en casu´stiek worden gekoppeld en geoefend met behulp van simulaties. Om optimaal resultaat te krijgen, wordt tijdnes de training gebruik gemaakt van een ervaren acteur.Tijdsduur

De basistraining duurt twee dagen, de dagen kunnen aaneengesloten of verspreid in de week plaatsvinden.Aanvullingen

Voor organisatie die een onafhankelijke vertrouwenspersoon wensen, kan met Vertrouwenszaken een abonnement worden afgesloten. Daarmee bent u verzekerd van een deskundige die op alle werkdagen bereikbaar is en zowel uw interne vertrouwenspersoon advies kan geven als wel als onafhankelijk vertrouwenspersoon binnen uw organisatie worden ingezet.
Vertrouwenszaken levert ook leden voor uw klachtencommissie en beschikt hiernaast over een training voor de leden van deze commissie.
Om up-to-date te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van ongewenst gedrag is er tevens een korte opfristraining voor interne vertrouwenspersonen.
Informatie aanvragen? Email