Startpagina  
 

Een veilig en gezond werkklimaat?
De vertrouwenspersoon helpt u op weg.


Waarom een vertrouwenspersoon?

Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur en omgangsvormen, maar in geen enkele organisatie mogen ongewenste omgangsvormen worden geaccepteerd.
Met ongewenste omgangsvormen worden agressie tegen medewerkers, seksuele intimidatie, pesten (mobbing) en discriminatie bedoeld.
Door ongewenste omgangsvormen niet aan te pakken, komen verhoudingen op de werkvloer onder druk te staan, kunnen medewerkers niet meer optimaal functioneren en presteren en betaalt de organisatie een hoge prijs door tijdverlies van leiding, ziekteverzuim, personeelsverloop en aantasting van het imago.


Waarom een beleid ongewenste omgangsvormen?

De rechter neemt de uitvoering van de zorgplicht die de werkgever heeft op basis van de arbo-wet serieus. Wie geen beleid voert is aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor de werknemer. Wie wel beleid voert, kan duidelijk optreden tegen de dader en heeft een duidelijk verhaal bij de rechter.Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Natuurlijk kunt u uit uw eigen organisatie iemand benoemen tot vertrouwenspersoon. Dat kost deze werknemer echter wel tijd en bovendien kan het erg lastig zijn om onafhankelijk te functioneren.
Vertrouwenszaken biedt u een abonnement waarbij u verzekerd bent van een deskundige vertrouwenspersoon met veel ervaring die op alle werkdagen telefonisch en per mail te bereiken is.
Daarbij is uit ervaring gebleken dat een vertrouwenspersoon een preventieve werking heeft op incidenten tijdens het werk.
Vertrouwenszaken is landelijk actief bij diverse organisaties en ondernemingen en kan bogen op jarenlange ervaring in de begeleiding en ondersteuning van organisaties op het gebied van ongewenste omgangsvormen.Wat biedt een vertrouwenspersoon?

 • De eerste emotionele opvang.
 • Desgewenst advies geven over mogelijkheden om het probleem zelf aan te pakken zodat ongewenst gedrag stopt.
 • Wanneer gewenst ondersteuning beiden bij het realiseren van de gewenste oplossing.
 • Indien gewenst contact opnemen met de afdeling P&O of andere daarvoor aangewezen personen binnen de organisatie inzake nazorg na behandeling of formele afhandeling van de klacht.
 • Anonieme rapportage en registratie van de binnengekomen klachten en afwikkeling daarvan.
 • Jaarlijks rapportage van stand van zaken rond ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie.Wat mag u van de vertrouwenspersoon van Vertrouwenszaken verwachten?

 • bereikbaarheid per mail en telefoon op alle werkdagen.
 • Binnen drie werkdagen vindt een eerste gesprek plaats.
 • De gesprekken kunnen binnen uw organisatie of bij Vertrouwenszaken plaatsvinden.
 • Wanneer nodig zal op korte termijn een vervolggesprek plaatsvinden.
 • De vertrouwenspersoon rapporteert waar gewenst anoniem.
 • Deskundig advies tav van aanpak ongewenste omgangsvormen, gesneden op maat zodat ze direct toepasbaar zijn binnen uw organisatie.

Vertrouwenszaken verzorgt ook trainingen voor vertrouwenspersonen.Informatie aanvragen? Email